Miljö och socialt ansvarstagande

Miljö

VI är anslutna till El-kretsen och REPA
Elektriska och Elektroniska Produkter

Harlequin Trade AB är ansluten till El-Kretsen AB och följer därmed Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Samtliga insamlade elprodukter förbehandlas enligt särskilda föreskrifter från Naturvårdsverket.

Läs mer om El-kretsen.

Paketerat gods och produkter

Harlequin Trade AB tar ansvar för paketerat gods och produkter.

Vi ser till:

  • att det finns ett lämpligt insamlingssystem för producentens förpackningar
  • att insamlade förpackningar återvinns
  • att slutförbrukarna får information om insamlingen
  • att Naturvårdsverket får rapport om resultaten
  • att se till att samråd sker med berörda kommuner om insamlingens utformning

Läs mer om REPA.

Socialt ansvarstagande

Hälsosam och säker arbetsmiljö

Vi gör alltid vårt bästa för att garantera en säker och hälsosam arbetsmiljö hos våra leverantörer och fabriker. Om kunden önskar så kan vi tillhandahålla en leverantörsförsäkring om hälso och säkerhet, kompensation, föreningsfrihet och diskriminering.

Föreningsstöd

Vi stöder en rad olika föreningar och välgörenhetsorganisationer, bl.a Barncancerfonden, Cancer & Trafikskadefonden (CTRF) och Läkare Utan Gränser / Médecins Sans Frontières.